Stäng

Innehåll

ADR grundkurs

Öka dina yrkesfärdigheter, förbättra trafiksäkerheten och transporternas säkerhet, samt förutsättningarna för att sköta din uppgift.

ADR Grundkurs farligt gods utgör en obligatorisk bas för all utbildning i transport av farligt gods och kan kompletteras med de specialkurser som chauffören kan ha behov av.

Kontakt

Gisela Andergård-Heiskanen
Ledare för arbetslivstjänster
050 4414 334
fornamn.efternamn@prakticum.fi

I korthet MÅLGRUPP Utbildningen består av DELTAGARAVGIFT & DELTAGARANTAL Undervisningsform

I korthet

Förare som transporterar farligt gods på väg måste inneha giltigt ADR-intyg. ADR-intyget visar att föraren har genomgått förarutbildning och därefter har examinerats med godkänt resultat.

Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå och ge dig kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska du veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

Utbildare: Robert Nyman
Plats: Prakticum, Yrkesvägen 1, 06450 Borgå, Auditoriet
Tid: 04-06.05 och 10.5.2022 kl. 08.30 – ca. 15.00

Målgrupp

Chaufförer som kör yrkesmässig trafik

Utbildningen består av

 • Lagstiftningsstruktur (ADR, VAK och andra bestämmelser)
 • Parternas ansvar och skyldigheter vid transport av farligt gods
 • Säkerhetsrådgivare, information om andra transportslag
 • Klassificering av ämnen och deras faroegenskaper
 • Definitioner, förpackningar, packande, förpackningsmärkning
 • Undantag, begränsade belopp, undantag och fri gräns
 • Samlastning och transport samt bestämmelser om lastning och lossning
 • Körkortskrav och dokument
 • Utrustning för transportenheten och besättningen + krav på brandsläckare
 • Krav på transportenhet och fordon + fordon kvalitetsstämpel
 • Märkning av transportenhet (ej kategori 1 och 7)
 • Förebyggande åtgärder och säkerhetsåtgärder i olika situationer
 • Åtgärder vid en olycka (första hjälpen, trafiksäkerhet, grundläggande information om användning av skyddsutrustning, skriftliga säkerhetsinstruktioner m.m.)
 • Simulering av olyckssituation (åtgärder vid fara eller olycka)
 • Transportrestriktioner, trafikskyltar
 • Avfallstransport
 • Parkering, tillsynsplikt, tunnelanvisningar och tunnelkategori, säkerhetsåtgärder och säkerhetsplan
 • Övningar

I priset ingår utbildning, material, lunch och kaffe. Myndighetsavgifter kan tillkomma. I kursen ingår inte tent.

Prakticum förbehåller sig rätten till ändringar.

Undervisningsform

För godkänd kurs krävs 100% närvaro.

Efter kursen skall man själv anmäla sig till provet som skrivs på ajovarmas kontor. Vi erbjuder alla deltagare en möjlighet att under två veckors tid bekanta sig med prov och öva digitalt på att skriva prov på egen hand.

Deltagaravgift

558€

(450€ + 24% moms.)

Tillbaka upp