Stäng

Innehåll

Gemensam ansökan

Här finner du information om vad vi erbjuder, samt direktlänkar till Studieinfo.fi för att ansöka till våra utbildningar i GEA

Vad erbjuder Prakticum?

Förutom 19 olika yrkesinriktade grundexamen kan du också ta studentexamen, profilera dig som idrottare eller inom e-sport, studera och jobba utomlands samt välja att efter grundsexamen fortsätta direkt till yrkeshögskola. Prakticum är verkligen en skola med många möjligheter.

Idrottsprofilering

Idrottsprofilering är för dig som idrottar på FM-nivå eller högre nivå och behöver ett flexibelt schema för att kunna studera till ett yrke medan du även satsar på din idrottskarriär. Efter att du blivit antagen till en utbildning i Prakticum, tagit emot din studieplats samt blivit godkänd att studera med idrottsprofilering görs det en individuell plan tillsammans med bl.a. studiehandledaren över hur idrottandet kan kombineras med dina studier utgående från din idrottsgren och vilken utbildning du valt. Prakticums idrottskoordinator handleder dig som idrottsprofilant under studietiden och är din kontaktperson mellan idrotten och skolan.

Kombistudier

Som studerande vid Prakticum har du inom ramen för dina yrkesstudier möjlighet att läsa ett urval gymnasiekurser som förbereder för studentexamen. Vi erbjuder närundervisning i fyra ämnen: modersmål, finska, engelska och matematik. Sammanlagt erbjuds 10 gymnasiekurser. Kombistudierna tillgodoräknas som en del av din yrkesinriktade grundexamen. För att avlägga studentprov i fem ämnen förutsätts att du utöver erbjudna kombistudier avlägger studier på egen hand vid Tölö Gymnasium efter avlagd yrkesinriktad grundexamen.

Smidiga övergångar

Inom smidiga övergångar utför du examensdelen ”Med sikte på högskolestudier”, som fördjupar ditt kunnande inom modersmål, matematik och engelska. Ämnen som du behöver behärska för att klara av studierna på en yrkeshögskola. Examensdelen avslutas med ett skriftligt arbete som även kan ersätta delar eller hela urvalsprovet till Arcada beroende på vilken utbildning du söker till. Examensdelen är en del av din grundexamen och väljs som en valbar examensdel i yrkesämnen. Då du har avlagt examensdelen har du möjlighet att söka in till Arcada via den smidiga leden som är likvärdig med de andra ansökningssätten.

E-sport

Du som har intresse för e-sport vet redan hur man spelar dataspel. Därför koncentrerar Prakticum sig på att stödja dig som e-sportare i andra kunskaper som är viktiga eller nödvändiga för att bli en bättre spelare. Dessa kunskaper är exempelvis samarbete, kommunikation, hälsa och sömn. Även fokus, målmedvetenhet, snabb reaktionsförmåga och strategisk intelligens behövs för att lyckas inom e-sporten. Som Prakticums e-sportare får du med andra ord nyckelkompetenser som gynnar studierna och det kommande arbetslivet.

Prakticum international

Som studerande vid Prakticum kan du få internationella erfarenheter, både genom att åka utomlands men också här hemma. Du kan välja att utföra din inlärning på arbetsplatsen utomlands eller delta i något av våra flera internationella projekt. Vi organiserar internationella projekt även på hemmaplan så internationella erfarenheter kräver inte alltid resande.

Stödtjänster

Målet för stödtjänster för studerande är att se till att de studerande mår bra såväl fysiskt, psykiskt som socialt och att skapa goda studieförutsättningar. Stödtjänstteamet jobbar för förebyggande verksamhet som ger de studerande färdigheter för framtida liv. Ansvaret för detta bärs av skolans alla vuxna.

Virtuell rundtur på Prakticum

Bekanta dig med våra enheter och utrymmen.

13 studerande berättar

Fredagen 4.2.2022 bjöd vi in 13 studerande till en frågestund om studier och framtidplaner. Vi träffades på Teams och spelade in diskussionen. Diskussionen är speciellt relevant för dig som kommer att söka i den gemensamma ansökningen, GEA, som börjar 22.2.2022 och tar slut 22.3.2022.

Föräldrainfo inför GEA 2022

Nedan kan du kolla på inspelningar av föräldrainfokvällarna vi ordnade för både Helsingfors och Borgå.

Q&A frågestund

Vi publicerar datumet för detta års frågestund lite senare. Nedan kan du se en inspelning från 18.2.2021 då både elever och föräldrar hade möjligheten att ställa oss frågor gällande studier i Prakticum.


Gemensam ansökan 2022

Nedan har vi samlat en preliminär lista på utbildningar vi erbjuder i GEA 2022, både i Helsingfors och i Borgå. Länkarna leder till studieinfo.fi var du kan ansöka fr.o.m. 22.2.2022.

Prakticum i Helsingfors

Automationsmontör

Grundexamen inom el- och automationsbranschen

Ansök här

Barberare

Grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen

Ansök här

Datanätsinstallatör

Grundexamen i informations- kommunikationsteknik

Ansök här

Elmontör

Grundexamen inom el- och automationsbranschen

Ansök här

Bilmekaniker

Grundexamen inom fordonsbranschen

Ansök här

Frisör

Grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen

Ansök här

Kock

Grundexamen inom restaurang- och catering

Ansök här

Kosmetolog

Grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen

Ansök här

Merkonom

Grundexamen i affärsverksamhet

Ansök här

Närvårdare / barn och unga

Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga

Ansök här

Närvårdare / äldreomsorg

Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Kompetensområdet för vård och rehabilitering av äldre.

Ansök här

Programutvecklare

Grundexamen i informations- kommunikationsteknik

Ansök här

Servitör

Grundexamen inom restaurang- och catering

Ansök här

Utövare av medietjänster

Grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning

Ansök här

HUX

Utbildning som handleder för examensutbildning

Ansök här


Prakticum i Borgå

Elektronikmontör

Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik

Ansök här

Elmontör

Grundexamen inom el- och automationsbranschen.

Ansök här

Bilmekaniker

Grundexamen inom fordonsbranschen.

Ansök här

Husbyggare

Grundexamen inom byggnadsbranschen.

Ansök här

IT-stödperson

Grundexamen i informations- kommunikationsteknik.

Ansök här

Lastbilsförare

Grundexamen inom logistik.

Ansök här

Närvårdare

Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Kompetensområdet för sjukvård och omsorg.

Ansök här

Utövare av visuell framställning

Grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning.

Ansök här

Verkstadsmekaniker

Grundexamen inom maskin- och produktionsteknik.

Ansök här


Har du frågor?
Våra karriärvägledare hjälper dig gärna vidare!

Sam Grönstrand

040 024 7273
förnamn.efternamn@prakticum.fi

Kristina Högström

041 730 2543
förnamn.efternamn@prakticum.fi

Lotta Sjöholm

040 0247 272
förnamn.efternamn@prakticum.fi

Lycka till med ditt val och hoppas vi ses på Prakticum!