Stäng

Innehåll

Stödtjänster

Karriärvägledare, kurator, hälsovårdare och alla andra som jobbar med studerandevården.

Vi finns där för våra studerande

Målet för stödtjänster för studerande är att se till att de studerande mår bra såväl fysiskt, psykiskt som socialt och att skapa goda studieförutsättningar. Stödtjänstteamet jobbar för förebyggande verksamhet som ger de studerande färdigheter för framtida liv. Ansvaret för detta bärs av skolans alla vuxna.

Catharina Grönqvist
Ledare för stödtjänster för studerande
+358 417 307 019
förnamn.efternamn@prakticum.fi

Vi jobbar med stödtjänster för studerande

Prakticum har ett stödtjänstteam för studerande som träffas regelbundet och ansvarar för koordineringen och utvecklingen av stödtjänster för studerande samt studerandevården. Stödtjänstteamet för studerande består av karriärvägledare, speciallärare, socialhandledare, kurator, psykolog, hälsovårdare, läkare, psykiatrisk sjukskötare och ledare för stödtjänster för studerande.

Karriärvägledare

Karriärvägledarna hjälper dig med ärenden som berör dina pågående studier och handleder dig i frågor om fortsatta studier. Våra karriärvägledare träffar alla avgående studerande för ett karriärvägledningssamtal.

Helsingfors

Lotta Sjöholm, karriärvägledare
+358 400 247 272
förnamn.efternamn@prakticum.fi
Mottagning i Helsingfors: måndag-fredag
Lotta handleder blivande frissor, kosmetologer , automationsmontörer, merkonomer , elmontörer, datanätsinstallatörer, IT-stödpersoner samt mediabranchen.

Helsingfors och Borgå

Sam Grönstrand, karriärvägledare
+358 400 247 273
förnamn.efternamn@prakticum.fi
Mottagning i Helsingfors: måndag, onsdag, torsdag och fredag
Mottagning i Borgå: tisdag
Sam handleder blivande automationsmontörer, elmontörer, fordonsmekaniker, kockar, servitörer i Helsingfors och närvårdare i Helsingfors och Borgå.

Borgå

Kristina Högström, karriärvägledare
+358 41 730 2543
förnamn.efternamn@prakticum.fi
Mottagning i Borgå: måndag-fredag
Kristina handleder blivande artesaner, automationsmontörer, datanomer, elmontörer, datanätsinstallatörer,IT-stödpersoner,fordonsmekaniker, kombinationsfordonsförare, verkstadsmekaniker, husbyggare och utövare av visuell framställning.

Special- och stödundervisning

Om du tidigare fått specialundervisning eller mycket stödundervisning kontakta då skolans speciallärare. Specialläraren kan göra ett beslut på särskilt stöd. Vid behov kan de även göras beslut på anpassning och avvik.

 

Helsingfors

Birgitta Stenberg, speciallärare
+358 400 247 268
förnamn.efternamn@prakticum.fi

Susu Jürgens, speciallärare
+358 41 730 8174
förnamn.efternamn@prakticum.fi

 

Borgå

Åsa Nylund, speciallärare
+358 41 730 5529
förnamn.efternamn@prakticum.fi

Socialhandledare

Prakticum har en socialhandledare som jobbar med den förebyggande och generella studerandevården, som en del av stödtjänstteamet. Socialhandledaren jobbar bland annat kring frånvaroärenden och trivseln både i skolan som helhet och i klasserna. Trivseln handlar i klassen om gemenskap och arbetsro, i skolan exempelvis om skolmiljön och temadagar av olika slag. Socialhandledaren fungerar som handledare för både studerandekårens styrelse och tutorerna.

 

Helsingfors

Pia Öhman, socialhandledare
+358 40 351 9800
förnamn.efternamn@prakticum.fi

Kuratorer

Kuratorn i skolan finns till för att hjälpa dig som studerande då det gäller studierna och livet utanför skolan. Kuratorn funderar tillsammans med dig på i vilken livssituation du befinner dig i och ifall det finns faktorer som gör att studierna inte löper som de ska. Orsakerna kan ju t.ex. vara brist på motivation, sömnproblem, nedstämdhet, ångest, relationsproblem, mobbning, brist på självförtroende eller missbruk. Det är inte alltid självklart vad orsakerna eller ”problemen” är.

Tillsammans kan man ändå försöka samtala om livssituationen och kanske t.o.m. finna lösningar på svåra saker i livet. Ibland kan det hända att det lättar bara man får tala med en utomstående om sådant man tycker är jobbigt.

Kuratorn hjälper också till att hitta andra som kan ta itu med svåra saker t.ex. inom hälsovården, psykiatrin eller socialvården.

 

Helsingfors

Anders Svartbäck, kurator
+358 50 550 7089
förnamn.efternamn@prakticum.fi

Jessica Dienel, kurator
+358 40 719 9469
förnamn.efternamn@prakticum.fi

 

Borgå

Gina von Schoultz, kurator
+358 40 489 5757
förnamn.efternamn@prakticum.fi
Mottagning i Borgå: måndag, tisdag, onsdag och fredag.

Skolpsykologer

Skolpsykologen är, tillsammans med annan studerandevårdspersonal en del av stödtjänsterna för studerande. En psykolog har som sitt expertisområde psykisk utveckling och mental hälsa. Skolpsykologerna erbjuder sitt stöd till studerande med t.ex. inlärningssvårigheter, känslomässiga svårigheter eller en krävande livssituation. Tystnadsplikt ligger som grund för psykologens arbete. Alla diskussioner är konfidentiella, frivilliga och kostnadsfria. Ofta kan det vara en förälder, studiehandledare, hälsovårdare eller klassansvarig som rekommenderar att studerande i fråga kommer och talar med skolpsykologen. Du som studerande kan också själv reservera en tid, då du känner att det finns behov för det.

 

Helsingfors

För tillfället har Helsingfors enheten ingen egen skolpsykolog men tjänsten erbjuds av Helsingfors stad.

Borgå

För tillfället har Borgå enheten ingen egen skolpsykolog. Borgå stad har köptjänstavtal med privat psykolog. Remiss till psykologen får du av kuratorn Gina Von Schoultz.

Hälso- och sjukvård

Alla som studerar i Prakticum har möjligheten att använda sig av hälsovårdarens tjänster. Besöken är alltid gratis. Alla första årets studerande erbjuds en hälsogranskning, där det tas hänsyn till hälsotillstånd och hälsobeteende med tanke på blivande yrke och framtid. Mellan klockan 8-11 och 13-16 tar hälsovårdaren emot studerande via tidsbokning. Hälsovårdaren har också öppen mottagning dagligen mellan kl 12-13, då studerande kan komma i korta ärenden utan tidsbokning. Akut sjukvårdsmottagning sker i första hand på hemortens hälsovårdscentral. Då studerande är på LIA får de också kontakta hälsovården på skolan. Uppbådsgranskningarna görs på våren.

Du kan även boka en tid för att diskutera preventivmedel. Alla som studerar i Helsingfors och är under 25 år är berättigade till att få ett års gratis preventivmedel.

Vårdnadshavare får gärna kontakta hälsovårdaren i sina barns hälsoärenden. Hälsovårdarens primära uppgift är det förebyggande och hälsofrämjande arbetet för den enskilda studeranden. Hälsovårdaren har tystnadsplikt och jobbar inom den individuella studerandevården.

Hälsovårdaren jobbar tillsammans med skolläkaren Tove Linder. Läkarmottagningen hålls på Arcadas studenthälsovård, E4. Studenthälsovården på Arcada har en egen ingång som ligger på Tavastvägens sida. Innan läkarmottagningen ska studerande ha gått på en hälsogranskning hos hälsovårdaren. Läkartjänster inom studerandevården erbjuds åt studerande under 25 år. Hälsovårdaren bokar läkartiderna. Avgiften för en läkarmottagning som inte används eller avbokas är 40,30 €, räkningen skickas hem.

 

Helsingofrs

Carolina Heinonen, hälsovårdare
+358 40 161 6546
förnamn.efternamn@prakticum.fi

Är på plats måndag till torsdag kl: 8:00-16:00 samt fredag kl: 8:00-14:15. Hälsovårdarens rum finns på andra våningen, rum 211.

 

Borgå

Johanna Lindholm, hälsovårdare
+358 40 4899 692
förnamn.efternamn@porvoo.fi
Är på Prakticum måndagar.

Psykiatrisk sjukskötare

Psykiatrisk sjukskötare finns till för studerande i Prakticum. Ta gärna kontakt om du är orolig över dig själv t.ex. vid livskriser, stress, nedstämdhet, depression, panik- och ångestkänslor eller sömnproblem. Föräldrar för gärna också kontakta vid oro över sitt barn. Meningen är att kartlägga ungdomens aktuella situation och hjälpa till. Besöken är gratis. Psykiatrisk sjukskötare har tystnadsplikt och jobbar inom studerandevårdsteamet i skolan.

Helsingfors

1-2 gånger/vecka, tisdagar och varannan fredag.

Fanny Sumelius, psykiatrisk sjukskötare och auktoriserad sexualrådgivare
+358 9 310 519 37
+358 40 336 0188
förnamn.efternamn@prakticum.fi

 

Borgå

Fredagar varannan fredag.

Heidi Niskanen, psykiatrisk sjukskötare
förnamn.efternamn@prakticum.fi
Studerande i Borgå remitteras till Heidi via elevvården (kurator, psykolog, hälsovården)

Sveps

Sveps erbjuder idag fyra olika verksamheter; uppsökande ungdomsarbete, startträning, arbetsträning samt jobbcoaching. Sveps är den enda svenskspråkiga ungdomsverkstaden i huvudstadsregionen och vi jobbar för att ungdomar som talar svenska ska få handledning och service på sitt eget språk.

Sveps upprätthålls av Yrkesinstitutet Prakticum vilket gör att Prakticum och Sveps har ett nära samarbete.

Sveps hemsida