Stäng

Innehåll

Chaufför

Grundexamen i logistik, kompetensområde för transportservice

Som chaufför arbetar du med uppgifter inom logistikbranschen och kan köra och använda olika fordon eller arbetsmaskiner och anordningar som används för lastning.

Kontakt

Rabbe Storgårds
Teamledare
041 7302 412
fornamn.efternamn@prakticum.fi

I korthet MÅLGRUPP Kontinuerlig ansökan Studiestart

I korthet

Du avlägger personbils- och lastbilskörkort samt grundläggande yrkeskompetens inom transportbranschen. Du får också utbildning för transport av farliga ämnen, körkort för truck samt arbetssäkerhetskort. Efter avlagd examen har du möjlighet att komplettera din examen genom att avlägga examensdelen Kombinationsfordonstransporter som ger dig rätt att köra kombinationsfordon.

Som studerande lär du dig utföra dagliga granskningar och nödvändiga underhållsåtgärder på fordonet. Du lär dig transportera kundens produkter lönsamt, tryggt och med god betjäning. Du lär dig att lasta och lossa fordonet. Grunder i fordonsteknik och fordonsservice ingår också i studierna.

Inom logistikbranschen och i utbildningen inom logistik förutsätts att du uppfyller de hälsokrav som gäller för utbildningsprogrammet för transportservice.

Fr.o.m. 1.8.2022 kommer examensbenämningen att ändra från ”Chaufför” till ”Lastbilsförare”.

Målgrupp

Utbildningen passar dig som är serviceinriktad och vill ha ett rörligt yrke med möjligheter att jobba, inte bara i Finland, utan också utomlands.

Inom logistikbranschen och i utbildningen inom logistik förutsätts att du uppfyller de hälsokrav som gäller för utbildningsprogrammet för transportservice.

Kontinuerlig ansökan

Alla utbildningar vid Prakticum lämpar sig lika bra för unga som för vuxna. I början av dina studier kartläggs din kompetens, tidigare arbetserfarenhet och tidigare utbildning och det görs upp en personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK). I samband med kartläggningen gör man även upp en individuell studiestig, vilket kan innebära att studietiden förkortas.

Studiestart

Ta kontakt så bygger vi upp en personlig plan just för dig!

Tillbaka upp