Stäng

Innehåll

Närvårdare – vuxen­utbildning

Grundexamen inom social- och hälsovårdbranschen

Det finns alltid jobb för duktiga, yrkeskunniga närvårdare. I Finland är sysselsättningsgraden hög inom denna bransch. Med en närvårdarexamen kan du välja mellan olika arbetsplatser. Beroende på vilken inriktning du väljer kan du exempelvis jobba med barn och ungdomar, med äldre eller personer med funktionsnedsättning, på daghem, servicehus, sjukhus eller inom hemvården.

Kontakt

Monica Lindström
Lärare
041 7300 636
fornamn.efternamn@prakticum.fi

I korthet MÅLGRUPP Undervisningsform Ansökan Studiestart

I korthet

Arbetar du redan inom social- och hälsovårdsbranschen men saknar behörighet? Eller har du funderat på att byta bransch och studera till närvårdare?

Som vuxen har du möjlighet att studera till närvårdare på flera sätt: flerform, läroavtal eller tillsammans med studerande som påbörjat sin yrkesutbildning efter grundskolan. Närvårdarutbildning ordnas både i Helsingfors och Borgå.

Målgrupp

Närvårdaryrket är för dig som vill jobba med och för människor. Du tar ansvar för dina egna studier och inlärning, samt är bra på att prioritera. Du vill lära dig nya saker och är inte rädd för att fråga om hjälp. Arbete inom branschen kräver psykisk uthållighet och stabilitet samt koncentrationsförmåga.

Med en närvårdarexamen har du många valmöjligheter. Beroende på vilken inriktning du väljer kan du arbeta med olika uppgifter inom social- och hälsovårdsbranschen. Du kan bland annat arbeta inom äldre- eller handikappomsorgen, inom småbarnspedagogiken eller barnskyddet.

Undervisningsform

Omfattningen på studierna är 180 kompetenspoäng och utbildningen tar ca två år eller enligt din egen personliga studieplan. Vi erbjuder undervisningen som flerform eller läroavtal, vilket betyder att du kan studera vid sidan om ditt arbete. Studierna består av närstudiedagar (några per månad), distansstudier och arbetsplatsförlagd inlärning.

Har du närvårdarstudier på hälft sedan tidigare eller mycket kunnande genom t.ex. arbetserfarenhet lönar det sig alltid att vara i kontakt och fråga efter möjligheter att hoppa på utbildningen.

Om du är närvårdare sedan tidigare, har du även möjlighet att studera endast ett kompentensområde istället för hela examen.

Ansökan

Följande lämplighetstest hålls i Borgå 6.6.2022 och 10.8.2022. Ansökande får mer information per e-post.

 

Studiestart

Följande studiestart är planerad för 8.2.2022 i Helsingfors.

Tillbaka upp