Stäng

Innehåll

Vårdassistent

Bli vårdassistent på läroavtal

Som vårdassistent jobbar du inom social- och hälsovården är för dig som vill kombinera jobb och studier. Inom vissa områden används benämningen omsorgsassistent istället för vårdassistent. Bland annat använder en av våra samarbetsparter, Folkhälsan, benämningen omsorgsassistent.

Kontakt

Sam Grönstrand
Karriärvägledare
040 0247 273
fornamn.efternamn@prakticum.fi

I korthet MÅLGRUPP Undervisningsform Ansökan Studiestart

I korthet

Som omsorgsassistent jobbar du främst inom äldreomsorgen eller med personer med funktionsnedsättning genom att stödja, handleda och hjälpa. Att studera på läroavtal betyder att man i huvudsak lär sig på en arbetsplats men också närstudier kan förekomma. Din arbetsplats kan vara på olika serviceenheter eller inom hemvården. Genom att studera via läroavtal kan du smidigt kombinera jobb och studier

Målgrupp

Studierna är riktade till dig som är intresserad av att jobba inom social- och hälsovården eller redan jobbar inom branschen men saknar behörighet. Ditt jobb är att assisterar vid grundvården, t.ex. genom att ta hand om hygien, måltider, städning, samt genom att uträtta olika ärenden. Till dina uppgifter hör också att stöda upprätthållandet av klienternas funktionsförmåga och stöda aktiviteter som ökar den sociala samvaron.

Undervisningsform

Studierna består i huvudsak av lärande i arbetslivet samt självstudier men även närstudier kan ingå. Studierna tar ca. 8 månader och består av två obligatoriska examensdelar från närvårdarexamen: Främjande av utveckling och delaktighet 25 kompetenspoäng och Främja äldres delaktighet 35 kompetenspoäng. Efter avlagda examensdelar kan du fortsätta att studera till närvårdare.

Ansökan

Information om studiernas innehåll fås av:

Monica Lindström
förnamn.efternamn@prakticum.fi
+358 417 300636

 

Folkhälsans kontaktperson gällande utbildningen är:

Kira Exell-Paakki
förnamn.efternamn@folkhalsan.fi
+358 44 788 6266 

Studiestart

Studierna börjar enligt din personliga tillämpning.

Tillbaka upp